رئیس ستاد شهید رئیسی، رئیس ستاد دکتر قالیباف در بهبهان شد

طی حکمی از سوی ستاد مرکزی انتخاباتی *دکتر محمدباقر قالیباف* در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری *حجت السلام سیدعلی رضایی تقوی* بعنوان رئیس ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر قالیباف در شهرستان بهبهان منصوب گردید.

 

146