استقبال پرشور مردم از یادواره شهدای شهرستان بهبهان

به گزارش بهبهان صدا، دومین یادواره شهدای شهرستان بهبهان شب گذشته با استقبال پرشور شهروندان در سالن ۲ هزار نفری ورزشگاه شهید بقایی برگزار شد.

گزارش تصویری

تصویربردار: علی اسود

180