کتاب نقشه ی راه اثر محمد دلاوری نویسنده و کارشناس بهبهانی منتشر شد

 

به گزارش بهبهان صدا، کتاب نقشه ی راه اثر محمد دلاوری نویسنده و کارشناس بهبهانی با موضوع تشریح، نقد و بررسی مسیر موفقیت در کسب و کار منتشر شد

گفتنی است این اثر در نوع خود برای موفقیت در کسب و کار بسیار ارزشمند و حائز اهمیت می باشد.

«« نقشه ی راه »» را می توانید از کتابفروشی بوک واقع در خیابان شهید گرایمی، روبروی پست بانک، کتاب سرای علیانی تهیه نمایید.

214