نمایشگاه نقاشی و آثار تجسمی باز باران در بهبهان افتتاح شد

 

نمایشگاه نقاشی و آثار تجسمی باز باران در بهبهان افتتاح شد

این نمایشگاه با موضوع تاریخ، فرهنگ و تمدن بهبهان در نگارخانه میرزاشوقی برپا بوده و تا تاریخ هشتم مهرماه همه روزه پذیرای شهروندان عزیز خواهد بود.

 

290