سرپرست جدید اداره راه و‌ شهرسازی بهبهان منصوب شد

 

به گزارش پایگاه خبری بهبهان صدا، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در حکمی حسین غلامی را بعنوان سرپرست جدید اداره راه و شهرسازی شهرستان بهبهان منصوب کرد.

پیش از این کاظم جاودان زاده بعنوان رییس اداره راه و شهرسازی بهبهان فعالیت داشت.

167