مدیرکل هواشناسی خوزستان اعلام کرد

خوزستان گرم تر می‌شود

در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا شاهد افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده در مناطق شمال خوزستان خواهیم بود.

 

همچنین روند افزایشی دما در استان تا پنج روز آینده نیز پیش بینی می‌شود؛ البته تا فردا مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان هم دور از انتظار نیست.

71