نیاز به همه گروه‌های خونی در خوزستان

مدیرکل انتقال خوزستان با اشاره به کاهش مراجعه برای اهدای خون، از نیاز به همه گروه‌های خونی خبر داد.

علی فیضی با اشاره به وضعیت ذخایر خونی گفت: در حال حاضر وضعیت ذخایر خونی پایدار است، اما با توجه به مصرف بالای خون در خوزستان، همیشه به خون و فرآورده‌های خونی نیاز داریم.

78