ستاری فرد، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش اعلام کرد

برگزاری آزمون استخدامی ماده ۲۸ تا پایان اسفند

آزمون استخدامی حدود ۲۵ هزار نفر نیروی مورد نیاز ۲۶ اسفند برگزار شود و فرآیند مصاحبه و گزینش در سال بعد خواهد بود که اگر به هر علتی آزمون برگزار نشود در سال بعد در اولین فرصت برگزار خواهیم کرد.

 

سقف سنی پیش بینی شده ۴۰ سال تمام است و با توجه به مصوبه ۸۳۳ شورای انقلاب فرهنگی، زمان همکاری با نهاد‌های دولتی از سقف سنی کسر خواهد شد.

38