پیشنهادهایی برای اِلمان های نوروزی در بهبهان؛ از چَنگِ ارجان گرفته تا مُرغِ هوا و حُبانِه…

نوروز یک سنت دیرپا،یک جشن همگانی و آئینی فرخنده در ایران است که پایانِ سوز و سرما را جشن می گیرد و به استقبال بهار و رویش زمین می رود. برای استقبال از جشنِ بهار فقط سبزه های مادران و بانوان نیست که نشانه های فرا رسیدنِ بهار را مژده می دهند،که زیبا سازی شهر نیز چالشی زیبا برای شهرداری هاست که همزمان با نو شدن زمین،شهر را نیز نو و زیبا کنند.

نویسنده: فرزاد صدری
نوروزِ امسال اگرچه تحت تاثیر وقایع سیاسی اجتماعی قرار گرفته و حالِ دلِ مردم با این شرایط و وضعیتِ وخیم اقتصادی خوب نیست،اما نوروز و سنتِ زیبا سازیِ معابرِ شهری باید به قوتِ خود باقی بماند که اتفاقا یکی از خواسته های مردم زنده نگه داشتنِ باشکوه سنت های زیبا و اصیلِ ایرانی است.

از جمله مهمترین نمادهای نوروز سفره هفت سین است که شهرداری ها بنا بر ذوق و سلیقه مدیریتِ شهری اقدام به برپایی این سفره زیبا در سطح شهر می کنند.
ای کاش شهرداری بهبهان فراخوانی می داد برای طراحیِ زیبای سفره هفت سین تا بهترین طرح ها و ایده ها در چند گوشه شهر اجرا می شد.
اِلمانِ نوروز فقط سفره هفت سین نیست،المان های عمو نوروز،حاجی فیروز،ننه سرما،شخصیت های مختلف شاهنامه،دعای تحویل سال،پرچم ایران،تبریک نوروز با خط نستعلیق و حتی برخی نوستالژی ها مانند شخصیت های قصه های اصیل ایرانی مثل حسن کچل و یا شخصیت های کارتونی مورد علاقه بچه ها مثل مدرسه موش ها و یا مثلا کتاب فارسی دبستان در قدیم و امثالهم از جمله المان هایی است که می شود برای ایام نوروز در ورودی های شهر،یا محلات و خیابان های پر رفت و آمد نصب کرد.
*از المان های بازی های محلی مثل هفت سنگ،مُرغِ هوا،تیرکمون (دِکِلَه)،شالِکو،یه قُل دو قُل و امثالهم هم می شود برای نوروز استفاده کرد.*
*المان های حُبانه و یا حِلِه و نمد مالی نیز می تواند ظرفیت های قومی شهر را در نوروز به معرض نمایش بگذارد.*
ساختِ اِلمانِ *چَنگِ ارجان* که از جمله آلاتِ موسیقی سرزمین باستانی ارجان بوده نیز می تواند بر جذابیت های المان های نوروزی در بهبهان بیفزاید و این سازِ زیبا را نیز به مردم و مسافران نوروزی بیشتر معرفی می کند.
المان های نوروزی به‌ جز زیباتر کردن شهر، در معرفیِ ظرفیت‌هایِ فرهنگی ،تاریخی،قومیتی و حتی کشاورزی و صنعتی شهر نیز می تواند بسیار موثر باشند،البته به شرطِ اینکه پر محتوا باشند.

در طراحی المان ها باید دقت کرد که با روحیه مردم و فصلِ بهار تناسب داشته باشد.رنگ بندی و شادابیِ المان ها باید با جشنِ نوروز تناسب داشته و بر شور و نشاط مردم بیفزاید.
بخشی از المان‌های نوروزی باید معرفِ فرهنگ و تاریخ و هویتِ شهر باشند تا مسافران نوروزی و شهروندان وقتی با آنها عکسی به یادگار می گیرند،ظرفیت های تاریخی و صنایع دستی شهر را نیز به نوعی معرفی کنند.
استفاده از نبوغ و ذوق و سلیقه هنرمندان بومی می تواند نوعی حمایتِ مادی و معنوی از آنها باشد.استفاده از هنرمندان بومی که با آداب‌ و رسوم شهر آشنایی بیشتری دارند، یکی از بهترین روش‌هایِ ساختِ المان های نوروز است.
در کنار طراحی،ساخت و اجرای المان های نوروزی،گل کاری و نقاشیِ دیواری می تواند بر زیبایی های شهر در نوروز بیفزاید.
حتی ساختِ فضاهای شهریِ کوچک با استفاده از سنت های نوروزی مردم در بهبهان مثل بر پایی چادر و سُنتِ شوخوس می تواند در دستور کار قرار گیرد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که هر سال در نوروز المانِ جدیدی باید به کار گرفته شود تا آذین بندیِ نوروز به ورطه تکرار نیفتد. با این وجود می شود نمایشگاهی از المان های نوروزی در سال های مختلف ترتیب داد که بهتر است محل این نمایشگاه یک بوستانِ زیبا و وسیع باشد.
نوروز یک جشنِ همگانی است،اگر خانواده ای به هر دلیل نمی تواند این جشن را برگزار کند، شهر باید خانه بزرگی برای شهروندانش باشد که نوروز را در آن جشن بگیرند.

120