خاک در راه خوزستان

اداره‌کل هواشناسی خوزستان با پیش‌بینی وقوع گرد و خاک در استان، هشدار سطح زرد صادر کرد.

در هشدار سطح زرد شماره ۴۱ اداره‌کل هواشناسی خوزستان آمده است:

توصیف سامانه: وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای و احتمال برخاستن گرد و خاک

زمان شروع: اوایل روز یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه

زمان پایان: اواخر روز یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه

نوع مخاطره: وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای و احتمال برخاستن گرد و خاک طی ساعاتی

منطقه اثر: مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و جنوب غربی

اثر مخاطره: احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و سست، احتمال سقوط تابلوهای تبلیغاتی، احتمال شکستن درختان کهنسال،کاهش دید ناشی از گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا

495