بهبهان شهر عجایب اختلاف قیمت دوبرابری ماسه بین بهبهان و کهگیلویه

 

به گزارش پایگاه خبری بهبهان صدا، مدتی است که افزایش قیمت شن و ماسه در بهبهان موجب نگرانی شهروندان شده است.

افزایش قیمتی که طبق گزارش شهروندان به دوبرابر شدن برخی مصالح از جمله ماسه منجر شده است.

این موضوع در حالی است که طبق سندی که در فضای مجازی منتشر شده، قیمت شن و ماسه در کهگیلویه به فاصله چند ده کیلومتری بهبهان با نرخی تقریبا نصف قیمت بهبهان در حال عرضه می باشد.

حال این سوال در اذهان عامه مردم متبادر می شود که آیا مسئولین بهبهان نظارتی بر بازار و تولیدی ها دارند؟

آیا هزینه های استخراج، تولید و توزیع در بهبهان و شهرهای مجاور اختلاف دوبرابری دارند که منجر به قیمت فروش با این اختلاف شده است.

امید است کمیسیون نرخ گذاری قبل از ایجاد التهاب در بازار ورود کرده و نرخ واقعی را تعیین و اطلاع رسانی کند

از نهادهای نظارتی نیز درخواست داریم با مخلان بازار برخورد مناسب داشته تا این افراد موجب نارضایتی شهروندان نشوند.

 

969