گرمای هوا هم نتوانست مانع حماسه سازی مردم شریف بهبهان شود

مردم شریف و ولایتمدار بهبهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و با زبان روزه و در گرمای هوا با مشت های گره کرده در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرده و فریاد استکبار ستیزی خود را سر دادند.

گزارش تصویری:

عکاس: علی اسود

1362