اطلاعیه روابط عمومی شرکت بهره برداری مارون در خصوص ممنوعیت کشت‌های پرمصرف نظیر شلتوک در تابستان ۱۴۰۱

به گزارش صدای بهبهان، روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در اطلاعیه ای از ممنوعیت کشت‌های پرمصرف تابستانه ۱۴۰۱ در شبکه‌های آبیاری تحت پوشش این شرکت خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به کمبود شدید منابع آبی استان و بر اساس تصمیمات استانداری و اعلام سازمان آب و برق خوزستان، ممنوعیت کشت‌های پرمصرف در تابستانه ۱۴۰۱ در شبکه‌های تحت پوشش این شرکت به طور مکرر اعلا می شود و امکان تامین آب کشت‌های آب بر نظیر شلتوک و… در اراضی تحت پوشش شرکت بهره برداری مارون وجود ندارد.

88