مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان خبر داد

رهاسازی آب از سد مارون

به گزارش بهبهان صدا، مدیر امور آب منطقه‌ شرق خوزستان در نامه ای که یک نسخه رونوشت متن مجازی آن به این رسانه ارسال شده، از رهاسازی آب سد مارون از سحرگاه سه شنبه ۱۸ اسفند خبر داده است.

متن این نامه بشرح زیر است:

فرماندار محترم شهرستان بهبهان, بخشدار محترم مرکزی، بخشدار محترم تشان، مدیران و روسای محترم اداره های شهرستان بهبهان
موضوع.: رهاسازی آب از سد مارون با دبی ٧۵ مترمکعب برثانیه
*فوری. آنی
با سلام و احترام
به استحضار می رساند از تاریخ ١٨ /١٢/ ١۴٠٠ ساعت ١ بامداد تا اطلاع ثانوی از سد مارون بهبهان در مسیر رودخانه مارون با *دبی ٩٠ مترمکعب بر ثانیه* بصورت پلکانی آغاز خواهد شد. لطفا دستور فرمایید جهت جلوگیری از خسارات مالی و جانی به روستاییان، عشایر، دامداران، کلیه مردم که به جهت تفریح کنار رودخانه هستند، مسافرینی که قصد اسکان و یا تردد را دارند و همچنین پروژه ها و طرح های اجرایی، دستورات و اطلاع رسانی لازم را صادر نمایند.
این پیام به منزله نامه رسمی بوده و در تاریخ ١٧ اسفند ماه سال ١۴٠٠ ساعت ١٨ ارسال گردیده است.
*مهدی خواجه پور*
*مدیرامورآب منطقه شرق خوزستان*

1387