دادستان بهبهان خبر داد

دستور قاطع دادستانی بهبهان برای شناسایی و برخورد با مخلان امنیت

دادستان بهبهان از دستور قاطع برای شناسایی و برخورد با مخلان امنیت در بهبهان خبر داد.

: علیرضا قاسمی نژاد در مصاحبه با پایگاه خبری صدای بهبهان گفت: در پی اقدام روز قبل افرادی مبنی بر تیراندازی در میدان شهید محسنی بهبهان، دادستانی شهرستان بهبهان دستور فوری برای شناسایی و دستگیری این افراد به نیروهای انتظامی و امنیتی را صادر کرد.

قاسمی نژاد افزود: امنیت شهروندان خط قرمز ماست و در این خصوص با هیچ کس مماشات و اغماض نخواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان در پایان با با بیان این که در برخورد با مخلان امنیت احکام قاطع و سختگیرانه را بکار خواهیم برد گفت: با شناسایی و دستگیری این افراد برخورد قاطع دستگاه قضا در انتظار آن ها خواهد بود.

487