دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان خبر داد:

پرونده شبکه ارتشاء در شورای شهر به دادگستری استان ارسال شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان از ارسال پرونده رسیدگی به اتهامات شهردار اسبق و اعضای شورای شهر سابق بهبهان با موضوع تشکیل شبکه ارتشاء به دادگستری استان خبر داد.

علیرضا قاسمی نژاد در گفتگو با روابط عمومی دادگستری خوزستان، اظهار کرد: از اواخر سال ۹۹ و در پی گزارشات واصله در خصوص تشکیل شبکه ارتشای اعضای سابق شورای شهر و شهردار سابق بهبهان به دادستان وقت، تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام شد و کلیه واسطه ها و اعضای شورای شهر و شهردار که در این پرونده نقش داشتند، شناسایی و پس از احضار و تفهیم اتهام روانه زندان شدند.

وی ادامه داد: در این پرونده علاوه بر شهردار سابق، چهار نفر از اعضای شورای شهر، همسر یکی از اعضای شورای شهر، یکی از کارمندان شهرداری و چند نفر از واسطه ها نقش داشته اند و در مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد ریال رشوه دریافت کرده اند.
قاسمی‌نژاد گفت: مستندات در خصوص یکی دیگر از اعضای سابق شورای شهر نیز جمع آوری شده که به زودی تفهیم اتهام خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: به مردم شهید پرور بهبهان اطمینان می‌دهیم که این پرونده تا رسیدن به نتیجه نهایی و محکومیت مجرمان پیگیری شود.
قاسمی نژاد تصریح کرد: با مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و ترک فعل می کنند و یا مدیرانی که در انجام وظیفه خود مرتکب جرم می‌شوند، همچون گذشته با قاطعیت برخود خواهد شد و با احدی بر سر حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد.
893