تقدیر معاون آموزش فنی و حرفه ای کشور از رئیس مرکز آموزش و فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان

 

به گزارش پایگاه خبری صدای بهبهان، معاون آموزش فنی و حرفه ای کشور از رئیس مرکز آموزش و فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان بدلیل احیای صنعت عبابافی و ایجاد شرایط آموزش جهت انتقال تجربیات به استادکاران جدید تقدیر کرد.

صنعت عبابافی از صنایع اصیل و سنتی شهرستان بهبهان است که نیاز به حمایت جدی از سوی دستگاه های مسئول جهت حفظ و توسعه را دارد.

 

115