نقش شورای شهر در بهبود مدیریت شهری و افزایش رضایتمندی مردم

لزوم تشکیل اتاق فکر و هسته های اندیشه ورز در شورای شهر

#تبلیغات_انتخابات_۱۴۰۰

📝ستار رحیم زاده

نوشتار پنجم

🔸️شورای شهر به عنوان مجموعه ای که به صورت گروهی اداره می شود و لزوم هم فکری و مشورت در آن یکی از بنیان های اصلی تشکیل آن است قطعا نمی تواند در تمامی حوزه های شهری به صورت تخصصی و کارآمد طرح و برنامه بدهد به همین منظور ایجاد اتاق فکر و هسته های اندیشه ورز با حضور متخصصان و کارشناسان هر حوزه ضروری به نظر می رسد

🔸️با تشکیل این هسته ها می توان از طرح‌های پژوهشی و نظرات کارشناسی برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های شهری بهره گرفت. هدف از وجود هسته های اندیشه ورز حل مشکلات مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه شهر با استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و ظرفیت علمی دانشگاهیان است تا مباحث مدیریت شهری به صورت علمی مورد بررسی قرار بگیرد.

🔸️لازم به ذکر است تصمیم گیری برای شورای شهر به صورتی که اثربخش بوده و  پاسخگوی نیاز شهروندان باشد بسیار حائز اهمیت است در شورای شهر بهبهان نیاز به انجام کارهای پژوهشی و اعمال تفکر راهبردی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشی مرتبط در مدیریت شهری بسیار حس می شود.لازم است در شورای شهر شرایطی فراهم شود که با برنامه ای مدون طرح ها با کارشناسیِ تخصصی مصوب شود و هر برنامه و ایده ای از پشتیبانی علمی برخوردار باشد و این مهم با طراحی اتاق فکر و هسته های اندیشه ورز تحقق می یابد.

🔸️هر اتاق فکر می تواند در حوزه‌های تخصصی ایده‌ها و نظرات متخصصان همان موضوع را جمع‌آوری کند و سپس ایده‌ها در شورای پژوهش مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در نهایت در صورت نیاز برای آنها طرح پژوهشی تدوین و در اولویت اجرایی قرار می‌گیرد.

🔸️اتاق فکر و هسته اندیشه‌ورز می تواند در حوزه های خدمات شهری و محیط‌زیست، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، فرهنگی_اجتماعی، مالی و اقتصادی و برنامه‌ریزی و مدیریت با حضور کارشناسان و متخصصان هر موضوع تشکیل شود.

*ستار رحیم زاده*
*۲۱ خرداد ۱۴۰۰*

181