عدالت در توزیع خدمات و پرهیز از رانت

#تبلیغات_انتخابات_۱۴۰۰

🖋️نوشتاری از: مهندس اسماعیل برزن

خدمات شهری می بایست به فراخور نیازهای هر منطقه توزیع شود.

چنانچه توزیع خدمات به صورت عادلانه صورت نگیرد، از سویی موجب عدم توازن در مناطق شهر شده و از سوی دیگر باعث بروز مشکلات زیستی، اجتماعی و … خواهد شد.

آلودگی هوا، ترافیک، مشکلات محیطی و … نمونه هایی از تبعات عدم برقراری عدالت در توزیع خدمات شهری است که گریبان گیر شهروندان خواهد شد

یکی از اصول مهم جهت توسعه شهری بهره‌وری یکسان شهروندان و ساکنین مناطق آن شهر از امکانات و فرصت های موجود می باشد که همین امر باعث مشارکت و همکاری شهروندان با مسئولین جهت پیشبرد اهداف مدیریتی شهر خواهد شد.

از همین حیث لازم است که شورای شهر با برنامه ریزی دقیق و مدون نسبت به توزیع یکسان و عادلانه خدمات بین مناطق مختلف اهتمام لازم را داشته باشند.

متاسفانه تصور عموم از شورای شهر، محدود و خلاصه در نظارت بر عملکرد شهرداری است؛ در صورتی که مسئله مدیریت شهری که از مسائل مربوط به شورای شهر است فراتر از امور شهرداری و شامل مسائلی از قبیل آموزش، فرهنگ، امنیت، بهداشت و سلامت و … است.

تلاش شورای شهر برای عدالت در توزیع خدمات و امکانات در مناطق مختلف و برای عامه شهروندان، بویژه مناطق کمتر برخوردار و حاشیه نشینان شهر موجب افزایش رفاه و رضایتمندی شهروندان و داشتن شهری شاداب و موفق خواهد بود

در غیر این صورت بی عدالتی و عدم توازن توزیع خدمات و امکانات شهری، رفاهی و … در بعضی مناطق می تواند زمینه ساز ناپایداری و گسست در بافت اجتماعی شهر را رقم زده که تبعات آن در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی گریبان گیر شهر و شهروندان خواهد شد.

بنده اعتقاد دارم که توزیع خدمات باید در تمام نقاط شهری و برای تمام آحاد جامعه به صورت یکسان و عادلانه انجام شده و نباید به واسطه نگاه تک بعدی، نفوذ برخی مسولین، رانت و یا سکونت برخی صاحب منصبان در منطقه خاصی از شهر، یک منطقه را از خدمات و امکانات به صورت کامل منتفع کنیم ولی دیگر نقاط شهر را بدون ارائه خدمات و امکانات مورد نیاز رها کنیم.

با نقش آفرینی شوراها در عرصه‌های تصمیم گیری، نظارتی و مدیریتی، در صورت اعتماد شهروندان به بنده و راهیابی به شورای شهر با برنامه های مدون، به روز، کارشناسی شده و قابل اجرا زمینه را جهت توزیع عادلانه خدمات شهری و پروژه‌های عمرانی، رفاهی، آموزشی و … در نقاط مختلف شهر به ویژه نقاط حاشیه ای و کمتر برخوردار به کار خواهم گرفت.

149