به کار گیری و استفاده از متخصصین حوزه عمرانی و شهری راهی مطمعن برای داشتن توسعه پایدار در بهبهان

#تبلیغات_انتخابات_۱۴۰۰

نوشتاری از مهرداد خواجه،دانشجوی دکتری عمران و کاندید ششمین دوره اسلامی شهر بهبهان

 

🔹 امروزه اکثر ما در فضاهای مجازی که در دسترس همه افراد هست، نسبت به عقب ماندگی و مشکلات و معضلات محل سکونتمان واکنش سریع نشان می دهیم و از وضعیت موجود شهر و محل سکونتمان ابراز تأسف می کنیم و گویا همه به دنبال شهر ایده آل هستیم. اما این شهر به خودی خود شکل و نمود پیدا نخواهد کرد.

🔹 پیشرفت وتوسعه شهر قبل از هر اقدام یا تصمیمی نیاز به برنامه دارد. برنامه هایی از قبیل تقویت گروه های فرهنگی، هنری، ورزشی و طرح های عمرانی در زمینه توسعه فضای سبز، ایجاد میادین و آسفالت خیابانها وکوچه ها، اصلاح پیاده روها، اصلاح تقاطع ها، اصلاح سیستم آبیاری و فضاهای سبز ودهها طرح دیگر….

🔹در این راستا شورای اسلامی شهر به عنوان یک نهاد مدنی سیاستگذار برای شهرداری برنامه ریزی و تصمیم گیری می کند و شهرداری هم به عنوان مجری سیاست ها و تصمیمات.
بنابراین موفقیت و پیشرفت در عملکرد شهرداری به عملکرد شورا هم مرتبط خواهد بود و بالعکس عدم موفقیت شهرداری در زمینه های مختلف به شورا هم ارتباط پیدا خواهد کرد.

🔹مردم انتظار دارند مسائل و مشکلات واقعی شهر محور برنامه ها و دستور جلسات شورای اسلامی شهر باشد و تصمیمات شورا با نیازها و درخواست های مردم منطبق گردد و معضلات و مشکلات به صورت تخصصی بررسی شوند که با اجرایی شدنشان در آینده بتوانند گرهی از مشکلات شهر باز کنند و همچون گذشته به دلیل نبود برنامه صحیح ،تخصصی و مدون از به وجود آمدن مشکلات بیشتر جلوگیری شود،

🔹لذا اگر دلسوز شهرمان هستیم و اگر از وضعیت توسعه و پیشرفت شهر و منقطه ی خود انتقاد داریم، پس همت کنیم، بیاییم انتخاب افراد متخصص در زمینه ی کاری خودشان و افراد دلسوز و خداترس راجایگزین تفکرات سنتی خود کنیم چرا که در این روش بهترین افراد با بالاترین بازده و توانایی برای پیش برد کارها و حل مشکلات سعی و تلاش خواهند کرد.

259