دعوت دادستان بهبهان از مردم برای حضور پرشور در انتخابات

اعلام مصادیق جرایم انتخاباتی از سوی روح الله زندی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان

بنام خدا
دمکراسى و مردم سالارى از ویژگی هاى برجسته و بارز هر نظامى بوده و موجبات تعالى و رشد جوامع بشرى را فراهم مى آورد. مردم سالارى را اگر حکومت مردم بر مردم یا به دست مردم یا براى مردم بدانیم خود مستلزم اصول و قواعدى بوده که نقض هر کدام از این اصول و قواعد جرائم انتخاباتى را تشکیل می دهد.

ضمانت‌اجرای جرایم انتخاباتی برحسب دو فاکتور است:

١)نوع اعمال ارتکابى

٢)شخصیت مرتکبین یا بازیگران انتخاباتی (شامل رای‌دهندگان، احزاب و نامزدها، مجریان و ناظران) متفاوت است

به عنوان مثال قانون گذار برای برخی مرتکبان، حبس و جزای نقدی و برای برخی دیگر (که شامل مجریان و ناظران انتخابات می‌شود) مجازات انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رای را پیش‌بینی کرده است و یا در مواردی برای بازیگران انتخابات، ضمانت‌اجراهایی چون کسر حقوق، تنزل پایه، رتبه و عناوین مشابه مقرر کرده است.

ضمانت‌اجرا‌هایی چون ابطال و توقف انتخابات، ابطال برخی آرا و محسوب نشدن آرا ابطال شده در مجموع آرا توسط نهاد ناظر برای برخی تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی شده است.

اصول حاکمیت قانون،  عدم تبعیض ، شفافیت، منصفانه و عادلانه بودن، اخلاق مدارى از طرف کاندیداها و طرفداران و رقابتى بودن از مهم ترین اصول و قواعد ضروری بوده که برای سلامت انتخابات ضرورت دارد .

هر کدام از این اصول که نقض شود، سلامت انتخابات را زایل خواهد نمود؛ فلذا براى تضمین عملى و اجرائى نمودن این اصول و نتیجتا تضمین سلامت انتخابات مقنن اقدام به تصویب قوانین و مقررات خاصى نموده که این قوانین با پیش‌بینی بایدها و نبایدهایی، تخلفات و جرایم انتخاباتی را معین نموده و ضمانت‌اجراهاى مناسبى را برای نقض این اصول وضع نموده است.

اگر قوانین و مقررات مصوب راجع به وظایف بازیگران اصلی انتخابات از جمله رای دهندگان، نامزدها، هواداران و ستادهای انتخاباتی و همچنین مجریان و ناظران در سه زمان قبل از انتخابات، حین انتخابات و پس از انتخابات بدرستى اجرائى شده و این قوانین توسط آنها محترم شمرده شده و ضمانت اجراهای عدم رعایت آنها چه جرم باشند و چه تخلف توسط دستگاه های مسئول به درستی اعمال شوند، می توانیم انتخاباتى سالم و پاک داشته باشیم که به همین مناسبت مهم ترین جرائم انتخاباتى را به شرح ذیل از قوانین مصوب استخراج و جهت استحضار همه بازیگران انتخاباتى بعرض می رساند.

امید است که با پایبندى به قانون و اخلاق مدارى بتوانیم شاهد یک انتخابات سالم در شهرستان دارالمومنین بهبهان باشیم.

۱-خرید و فروش رأی
۲- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی
۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری
۶- رأی دادن بیش از یک بار
۷- اخلال درامر انتخابات
۸- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها
۹- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا
۱۰- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
۱۱- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی دهنده
۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی
۱۳- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی
۱۴- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی
۱۸-تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور
۱۹-ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
۲۱-انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات
۲۲-انتشارهجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه نامزدهاى انتخابات

۲۳-انتشار هرگونه مطلب از سه روز قبل شروع اخذ رأی تا پایان رأی گیری علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخاباتى
۲۴- استفاده غیرمجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهاى انتخابات

523