تخصص و تجربه مهم تر از شعارهای خوش رنگ و لعاب در انتخابات

#تبلیغات_انتخابات_۱۴۰۰

تخصص و تجربه مهم تر از شعارهای خوش رنگ و لعاب در انتخابات

برای تشکیل شورایی مقتدر و کارآمد نیازمند آگاهی بخشی به مردم و اراده آن ها جهت انتخابی درست و به دور از مباحثی همچون قومیت گرایی و حزب و جناح هستیم.

مردم باید دقت کنند که در انتخاب نامزدها برای تشکیل شوراها به افرادی متعهد متخصص، با تجربه و پاکدست رای دهند تا شورایی تشکیل شود که دلسوز مردم بوده و جدای از رنگ و بوی سیاست و حزب گرایی، با استفاده از توانایی ها و تجربه های کاری خود گامی در جهت پیشبرد شهر و اهداف، برنامه ها و وعده های ایام تبلیغات بردارند.

شهرت، سرمایه و خط مشی جناحی و سیاسی نباید مردم را وسوسه کند؛ و شهروندان بایستی اهداف کلان توسعه شهری را اولویت خود برای انتخاب نامزدها بدانند.

مهمترین شاخصه برای انتخاب نامزدها می تواند تخصص و تجارب انها در کنار سلامت و پاکدستی باشد و ما باید سعی کنیم با تکیه بر این مولفه ها شورای کارآمد را تشکیل دهیم تا موجبات پیشرفت شهر و رضایت مندی شهروندان فراهم گردد.

همانطور که شاعر بزرگ سعدی شیرازی فرمودند:

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی

به عمل کار برآید به سخندانی نیست..

بناب این اقدام و عمل جوهره‌ی آدمیست و سبب رشد او می‌شود.

پس شورایی که محل کار و انجام تعهدات است باید به دور از منافع فردی و سلایق سیاسی و حزبی، بلکه با تکیه بر تعهد، تخصص و تجربه انتخاب شود تا بتواند در ساختن شهر زیبا و نزدیک شدن به آرمان‌های مدنظر شهروندان اقدام کند.

نیک می دانیم که شعارهای زیبا به تنهایی ملاک و معیار کارآمدی نامزدهای انتخاباتی نیست و صرفاً مطرح کردن برنامه ها و شعار دادن نمی تواند ما را به سمت انتخاب یک نماینده اصلح سوق دهد، فلذا ما با بررسی دقیق رزومه و سوابق کاری فرد می‌توانیم تا حدود زیادی به شناخت برسیم.

عمل درمان درد مردم شهر
شعار بی عمل صد کاسه‌ی زهر

مدیری کاردان باید گزیدن
نباشی شرمسار از مردم دهر

امید که مردم روشنفکر شهرمان با بینش و آگاهی لازم دست به انتخاب افراد لایق، کاردان، متخخص، پاکدست و با تجربه زده و به سمت تخصصی‌تر شدن کرسی های شورای شهر گام بردارند.

حامیان مهندس ستار رحیم زاده

209