با مهندس ستار رحیم زاده بیشتر آشنا شوید

#تبلیغات_انتخابات_۱۴۰۰

*ستار رحیم زاده*

متولد ۱۳۵۶
مهندس عمران_کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
با بیش از ۲۲سال سابقه فعالیت در پروژه های عمرانی بزرگ زیر، در سازندگی کشور ایفای نقش نموده و کوله باری از تجربه اندوخته است.

_سد گاوشان کرمانشاه
_سد رئیس علی دلواری
_سد مخزنی مارون بهبهان
_شرکت اکسین در پتروشیمی فجرماهشهر
_شرکت سازه خاور در پتروشیمی مارون ماهشهر

_شرکت بین المللیOIEC OIEC_NGL1200در گچساران

شرکت بیندرراه در_اداره راه و ترابری

_ مدیر اجرایی و مدیر ساختمانها در شرکت بین المللی OIEC در فازهای ۹و۱۰ پارس جنوبی

مدیر اجرایی ناحیه ۱۰و مدیر ساختمانها در شرکت سپانیر (خاتم الأنبیاء) واقع در فازهای ۱۵و ۱۶پارس جنوبی

مدیر اجرایی ناحیه۲و مدیر ساختمانهادر شرکت پترو سینا واقع در فاهای ۲۲و۲۳و۲۴پارس جنوبی

مدیر اجرایی پکیج cدر شرکت مدیریت توسعه و صنایع پتروشیمی ایران(پیدمکو) پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

_رئیس ساختمان و نصب و شهردار صنعتی و عضو کمیته پرسنلی پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس
_در کنار مسئولیت های بالا، در بخش خصوصی فعال بوده،

مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمانی مهیا صنعت بهبهان

307