مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر، نیازی ضروری برای توسعه پایدار بهبهان

تشکیل و راه اندازی اتاق فکر در مجموعه شورا و شهرداری در راستای توسعه و آبادانی شهر مهم و بلکه ضروری است

#تبلیغات_انتخابات

نوشتاری از مهرداد خواجه دانشجوی دکترای عمران، کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر بهبهان

تشکیل و راه اندازی اتاق فکر در مجموعه شورا و شهرداری در راستای توسعه و آبادانی شهر مهم و بلکه ضروری است.

نمی‌توان خود را عقل کل نامید و صاحب فکر در همه‌ی حوزه ها زیرا شورای شهر در بهبهان مجموعه‌ای از مشکلات و تباهی‌های گذشته را در پی داشته که ساده ترین آن عدم توجه به رشد فزونی شهر است.

پژوهش های قابل اجرا و استفاده از اندیشه ی دیگران، موفقیت در کارها را به ارمغان می آورد و جامعه ای که در آن فرهنگ پژوهش و استفاده از آن به عنوان یک رکن اساسی محسوب می شود و مسوولان نیز برپایه ی آن برنامه ریزی های کلان کشور را انجام می دهند باموفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
آنچه امروز بهبهان را نیازمند خود ساخته الگوبرداری از شهرهای بزرگ و اندیشه‌های باز بومی است. ما در این شهر باید بفکر راه اندازی مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بهبهان باشیم.

مرکزی که عاری از هرگونه ورود افراد منفعت طلب ، سهم خواه ، باشد و در عوض جوانان نخبه و اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها را در خود جای داده باشد

تصمیم‌سازی برای شورای شهر و اتخاذ تصمیمات درست و افزایش اثربخشی، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و اعمال حاکمیت تفکر راهبردی و همسویی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشی مرتبط در مدیریت شهری می‌تواند از اثرات مطلوب راه‌اندازی مرکز پژوهش‌ها در شورای اسلامی شهر باشد.

مثالی واضح تر بگویم؟!

در کمیسیون‌های هفت‌گانه شورای شهر بهبهان، اگر موضوعی نیاز به اخذ نظرات کارشناسان و صاحبنظران را داشته و یا نیاز به مطالعه بیشتری برای آن احساس شود، موضوع مربوطه را به مرکز مطالعات و پژوهش ارجاع می‌دهند تا مرکز نیز با تشکیل اتاق فکر، مراحل بررسی بر روی موضوع را انجام می‌دهد.

فراهم آوردن زمینه‌های لازم به‌منظور کارشناسی هرچه بهتر مصوبات، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف شورای‌اسلامی شهر و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در قانون‌گذاری درحوزه مدیریت شهری نیز از اهدافی است که می‌تواند با راه‌اندازی این مرکز موردتوجه و پیگیری قرار گیرد.

اینجانب با یاری خداوند متعال از تمام ظرفیت های قانونی در صدد راه اندازی این مرکز خواهم بود.

198