فرهنگ انتخابات امری مهمتر از خود انتخابات.

فرهنگ انتخاب صحیح، امری مهم تر از خود انتخابات

به قلم: محمدرضا انصاری نیکو/فعال فرهنگی اجتماعی و سردبیر پایگاه خبری صدای بهبهان

انتخابات همیشه پدیده ای اجتماعی و مهمتر از آن امری فرهنگی بوده، که در نهایت بروندادی سیاسی دارد، و یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده نظام های مردم سالاری و بخش جدایی ناپذیر دموکراسی به شمار می آید.
رقابت در انتخابات عمده ترین ابزاری است که منتخبان مردم و مقامات را ناگزیر به پاسخگویی در مقابل مردم و پذیرش به نظارت آنها می کند؛ همیشه رفتار انتخاباتی شهروندان یک شهر یا جامعه، تعیین کننده نتیجه در انتخابات بوده که ریشه در فرهنگ آن جامعه دارد‌.
کمتر از سه ماه تا انتخابات شورای اسلامی باقی مانده، و در حال حاظر در بسیاری از محافل و جلسات بدون شک این موضوع نقل محافل بوده، و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
عده ای ناامید و عده ای هم امیدوار به آینده؛ ولی سوال این است که صحبت هایی که در این محافل رسمی و چه غیره رسمی رد و بدل می شود چیست و آیا در راستای بهبود شرایط کلی جامعه و رفع مشکلات عموم شهروندان است؟
از اخلاق مداری، قانون گرایی، و احترام به خواست مردم یک منطقه، یک شهر صحبت در میان است، یا منافعی که شاید فقط حاصل و سود آن فراتر از یک دایره سه یا چهار نفره نباشد.
در این متن نه قرار است مسئولی مورد موآخذه قرار گیرد، و نه قرار است از مسئولی به خاطر عملکردش انتقاد شود؛ بلکه این بار روی صحبت با خود مردم است، مردمی که فقط خود می توانند با انتخابی صحیح، سرنوشت خود را تغییر داده و بهبود بخشند.
نقش مردم در تمام انتخابات ها بعنوان عنصر کلیدی و عامل تعیین کننده است؛ این نقش به دو صورت می تواند نمود پیدا کند، که در قالب دو فرهنگ “سیاسی – سیاسی” جداگانه است.یک فرهنگ سیاسی مشارکت جویانه و پیشروانه، و دیگری فرهنگ سیاسی و انتخاباتی پیروانه و یا منفعلانه.
هر چه به انتخابات این دوره نزدیک می شویم، شاهد خیزش و جنبش بیشتر نامزد های احتمالی هستیم و در یکی دو روز آینده تایید صلاحیت ها صف آرایی را مشخص میکند، نامزد هایی که بعضی از آنها به دنبال نقش مشارکت جویانه مردم نیستند، و بیشتر در حال تقویت نقش پیروانه مردم اند‌؛ به طوری که هر کدام به نحوی فقط در حال متقاعد کردن اطرافیان و بستگان خود هستند، تا رای شان را به سود خود آورند، و در این میان آنچه برای رای دهندگان ضرورت خواهد داشت، این است که بدانند این نامزدها با چه معیار، شاخصه، استعداد و توانایی واردکارزار انتخابات شده اند.
بدون شک انتخاب شورای شهر از روی نا آگاهی و تنها به صرف تعصبات قومی، آفت بزرگی است، و می تواند آسیب های زیادی به جامعه وارد کند،
آرایی که بنا به تعصبات قومی و قبیله ای، و نه بر اساس صلاحیت و شایستگی به صندوق انداخته می شوند، پیامدی جز ضرر و زیان، و بازماندن شهر و دیار از توسعه و پیشرفت نخواهد داشت، این موضوع در شهر های خوزستان رنگ و بوی بیشتری دارد، و با نگاه سطحی به وضعیت برخی شهر های استان خوزستان، و بافت شهری و حتی فرهنگی این مناطق به راحتی می توان بدان پی برد.
اگر چه انتخابات بر اساس چنین تفکر و میزانی، راهی سهل و آسان برای پیروزی بعضی افراد نالایق است، ولی در مقابل راه را برای برگزیدن افراد توانمند و شایسته دشوار می سازد هر چند در شورا های شهر افراد لایق و دلسوز هم می توان پیدا کرد، و به کار گیری افکار و اندیشه های خلاق را با تنگنا رو به رو می کند.
امیدواریم در انتخابات پیش رو، با هوشیاری بیشتر شهروندان، شایسته سالاری، تخصص گرایی و توانمندی به جای قوم گرایی و آشنابازی همه گیر شود، و مردم بجای منافع شخصی، بدنبال منافع عمومی و پیشرفت شهر و دیارشان باشند.
این انتظار هست برای تحقق این مهم قشر نخبه، اصحاب رسانه و قلم، افراد تحصیل کرده، مجرب و دارای منزلت اجتماعی بالا، این رسالت مهم را بر دوش گرفته،  تا ضمن معرفی چهره های شاخص و توانمند به مردم برای انتخاب بهترشان، برای شهر و جامعه خود مثمر ثمر باشند؛ در غیره این صورت هیچ گلایه ای از هیچ قشر و طیف خاصی قابل پذیرش نیست، چرا که همه ما در به وجود آمدن وضعیت پیش رو مسئول خواهیم بود.

383