کشف و ضبط دستگاهای استخراج رمز ارز در بهبهان

کشف و ضبط ۱۴۷ دستگاه استخراج رمز ارز در بهبهان

به گزارش پایگاه خبری صدای بهبهان به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق بهبهان درپی گزارشات مردمی صبح امروز تعداد ۱۴۷ دستگاه استخراج رمز ارز با همکاری حراست و پرسنل نیروی انتظامی کشف و ضبط وپرونده متخلفین به مقامات قضایی تحویل شد.
نصب این دستگاه ها در منازل مسکونی سبب بروز خسارت به وسایل گرانقیمت خانگی همسایگان میگردد.

101