مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان خبر داد

رفع تصرف یک هکتار از اراضی بستر رودخانه زهره

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از رفع تصرف یک هکتار اراضی بستر رودخانه زهره که توسط شخصی تصرف گردیده بود خبر داد.

 مهدی خواجه پور در گفتگو با صدای بهبهان در تشریح جزئیات این خبر گفت: پس از اخذ حکم از دادستان محترم شهرستان بهبهان توسط گروه حقوقی اموراب، با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی زیدون، گروه گشت و بازرسی و اداره مهندسی رودخانه و حریم بانی امورآب نسبت به رفع تصرف یاد شده اقدام نمودند.

مهندس خواجه پور در ادامه از همه ی مردم شهرستان بهبهان درخواست نمودند که از تصرفات غیرمجاز در بستر و احاریم رودخانه ها و مسیل ها جدا خودداری نمایند و همچنین قبل از خرید اراضی همجوار رودخانه ها و مسیل ها با مراجعه به امور آب منطقه شرق خوزستان از وقوع یا عدم وقوع اراضی در بستر و احاریم آن مطلع گردند.

شایان ذکر است که براساس قانون توزیع عادلانه آب رودخانه ها و مسیل ها و بستر سیلابی و احاریم آن ها جزو انفال بوده و وظیفه حفاطت و بهره برداری از آن ها بر عهده وزارت نیرو و به نمایندگی از آن در شهرستان بهبهان، امور آب منطقه شرق خوزستان می باشد.

 

243