مدیر توزیع برق شهرستان بهبهان خبر داد

کمبود گاز موجب خاموشی چراغ های ورودی شهرستان بهبهان شد

مدیر توزیع برق شهرستان بهبهان از خاموشی چراغ های روشنایی در مبادی ورودی شهرستان و سطح شهر بهبهان خبر داد.

عباس علویان در گفتگو با پایگاه خبری صدای بهبهان ضمن اعلام این خبر گفت: بمنظور رفع مشکل کمبود گاز در مناطق سردسیر، همزمان با سراسر کشور روشنایی معابر ورودی شهرستان بطور کامل و بلوارهای سطح شهر بصورت یک در میان خاموش خواهد شد.

311