آخرین آمار غیر رسمی از بیماری کرونا در حوزه دانشکده علوم پزشکی بهبهان

تداوم شیوع کرونا در بهبهان

اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی صدای بهبهان

به گزارش پایگاه خبری صدای بهبهان، آخرین آمار غیر رسمی بیماری کرونا در حوزه دانشکده علوم پزشکی بهبهان از تاریخ ۱۸ الی ۱۹ دی ماه بشرح زیر است:

١- تعداد بیماران بستری مثبت و مشکوک در حال حاضر: ۱۱ نفر

۲- تعداد بیماران مثبت و مشکوک قرنطینه در منزل در حاضر: ۱۵۰ نفر

۳- تعداد بیمار مثبت شناسایی شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۸ نفر

۴- مجموع بیماران مثبت شناسایی شده از ابتدا تا کنون: ۴ هزار و ۸۰۴ نفر

۵- مجموع بیماران بهبود یافته از ابتدا تا کنون: ۴ هزار و ۵۰۰ نفر

۶- تعداد فوتی مشکوک و مثبت در ۲۴ ساعت گذشته: ۰

۷- مجموع بیماران فوتی بر اثر کرونا از ابتدا تا کنون: ۱۷۱ نفر

378