جام ارجان بهبهان نماد کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازی های المپیک

جام ارجان بهبهان نماد کاروان ایران در بازی های المپیک

جلسه ستاد عالی بازی ها در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در نهایت اعضای در مورد نماد، اسم و رنگ کاروان به نتیجه رسیدند.

طبق انتخابی که سال گذشته انجام شد، اسم کاروان ستارگان پارسی نام گرفت. رنگ فیروزه ای به عنوان رنگ کاروان و جام ارجان به عنوان نماد کاروان انتخاب شدند. شعار کاروان نیز “همه برای ایران” نام گرفت.

به گزارش پایگاه خبری ندای بهبهان، جام یا سینی ارجان یکی از شگفت انگیزترین و در عین حال بی نظیرترین نگاره های ورزشی ایران باستان است. این جام که از داخل مقبره یکی از پادشاهان ایلامی در شهر باستانی ارجان بهبهان به دست آمده است.

نگاره های ورزشی جام باستانی زندگی ارجان

این جام مفرغی دارای پنج نوار از لبه بیرونی به داخل است:
نوار اول: آلاچیقی را نشان می دهد که پادشاهی همراه با ملازمانش مشغول آشامیدن است. به نظر می رسد جشن پس از شکار است و افرادی مشغول حمل حیوان شکار شده هستند.
نوار دوم: انگار که چند صحنه از چند رویداد بازنمایی شده است؛ گروهی در حال انداختن آب به قایق و گروهی در انجام حرکاتی شبیه ورزش های امروزی هستند. دو نفر دو دست یکدیگر را گرفته و با دست دیگر یک پای خود را بالا برده اند و گویا در حال انجام حرکت کششی هستند.
نوار سوم: عده ای مشغول هدایا شیرها و شترمرغ ها هستند و انگار قرار است برای برگزاری جشنی آماده شوند.
نوار چهارم: پادشاه در حالی که آتشدانی در مقابل اوست، بر روی تخت نشسته و افراد مختلف در حال انجام فعالیت و حرکات نمایشی هستند. شگفت انگیز اینکه در جایی دو نفر طنابی را گرفته اند و یک نفر در حال اجرای حرکت تعادلی و عبور بر روی طناب است. در همین نوار مشخص است که عده ای در حال مبارزه کشتی یا مشت زنی هستند.

این جام پر از روایت و شگفتی است و سند بسیار معتبری است که تنوع رشته های ورزشی در آن دوره تاریخی را تأیید می کند. این جام همچنین همراه بودن موسیقی با حرکت یعنی چیزی شبیه ایروبیک یا پاتیناژ امروزی را نیز تأیید می کند.

 

2101