برنامه ریزی فنی حرفه ای بهبهان برای مهارت افزایی کارگران

‌اولین نشست تخصصی مرکز اموزش فنی و حرفه ای بهبهان با نظام مهندسی ، اتحادیه کارگری و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد
مدیر مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان در گفتگو با ندای بهبهان گفت: این نشست با هدف مهارت افزایی کارگران بخش صنعت ساختمان و اموزش های ایمنی در کار صورت گرفت.
فرشین پودنچی با بیان اینکه مهارت و اموزش دو مقوله الزام و ملزم برای بالا بردن تخصص برای هر فرد شاغل در ان شغل بوده و باعت پیشرفت راندمان کاری و کم کردن تلفات جانی خواهد شد گفت: مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان هم در راستای رسالت خود امادگی برگزاری دوره های اموزشی به کارگران ساختمانی و کارگران فنی در حرفه های لوله کشی گاز برش جوشی و اموزش ارتینگ و اموزش های پایه برق ساختمان را دارد.
رئیس نظام مهندسی نیز در این جلسه وجود مشوق ها برای کارگران را زمینه اساسی آموزش دانست و امادگی خود را برای برگزاری دوره های مهارتی اعلام نموده و خواستار تهیه بانک اطلاعاتی از طرف اتحادیه کارگری برای نظام مهندسی شدند.
رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی بهبهان نیز باشگاه فرهنگی را بعنوان مشوقی برای کارگران دانست که درحال رایزنی و تهیه مقدمات کار ان است.
در پایان این جلسه کرمی رئیس اتحادیه کارگری امادگی خود را برای اموزش درجه ۳ و تبدیل به درجه ۲ اعلام کرده و مقرر شد با عقد قرارداد اموزشی با مرکز اموزش فنی و حرفه ای مقدمات شروع دوره مهارت افزایی فراهم شود.

531