جذب سرباز امریه در اداره میراث فرهنگی شهرستان بهبهان

به گزارش پایگاه خبری ندای بهبهان، اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان اقدام به جذب سرباز امریه جهت ادارات میراث فرهنگی در برخی شهرستان های خوزستان می کند

متقاضیان می توانند با مراجعه به اداره میراث فرهنگی محل سکونت خود راهنمایی های لازم جهت ثبت درخواست را کسب کنند.

شایان ذکر است که اداره میراث فرهنگی شهرستان بهبهان نیز امکان جذب سرباز امریه را دارد.

281