زندگی کلمات در بهبهان شاعرانه شد

زندگی کلمات در بهبهان شاعرانه شد

مجموعه اشعار مجید روانجو نویسنده و شاعر توانای استان خوزستان تحت عنوان زندگی کلمات چاپ و روانه ی بازار کتاب شد

مجید روانجو هنرمند بهبهانی مجموعه داستان خود را در نوبت چاپ دارد

پیش از این مجید روانجو مجموعه اشعار و داستان را به چاپ رسانده است.

محل فروش کتاب: کتاب سرای مهدی

174