درخشش چشمگیر دانش آموزان بهبهانی در کنکور سراسری ۱۳۹۹ کسب ۴۶ رتبه زیر هزار تا کنون

به گزارش پایگاه خبری ندای بهبهان، با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۳۹۹ شاهد درخشش چشمگیر دانش آموزان بهبهانی درکسب رتبه های زیر هزار بوده ایم

لیست اولیه دانش آموزان بهبهانی که موفق به کسب رتبه زیر هزار شده اند:

نام و نام خانوادگی – رتبه – نام دبیرستان

مهدی لطفیان ۳۰ریاضی-طلایه داران
محمد اصولیان ۵۷ریاضی-طلایه داران
محمودرضا راجی۶۸تجربی-طلایه داران
دلارا طیبی ۷۲هنر-شاهدجواهربهبهانی
پگاه فضیلت ۱۱۳تجربی-فرزانگان
علی مکاری ۱۳۳انسانی-
نگین رافع ۱۸۰زبان-شاهدجواهربهبهانی
زینب عبائی باقری ۳۰۷هنر-شاهدجواهربهبهانی
طوبی پالیزان ۳۱۵ریاضی-شاهدجواهربهبهانی
امیررضاطیبی ۳۴۲انسانی-امام خمینی
عاطفه شهامت ۳۵۰انسانی-شایستگان
فاطمه پیروزی ۳۶۴انسانی-فرهیختگان
هادی اسماعیل زاده ۳۹۹تجربی-طلایه داران
رضا نژادرکابی ۴۰۰تجربی-رسول اکرم
فرناز آموزگاری ۴۱۳انسانی-فرهیختگان
علی تشکری ۴۲۴تجربی-طلایه داران
فاطمه معرفت ۴۲۸ریاضی-فرهیختگان
محمدمهدی موسویون۴۴۱ریاضی-طلایه داران
یلدا عباسی۴۹۰تجربی-فرزانگان
فاطمه طیبی ۵۰۰انسانی-شاهدجواهربهبهانی
محمدرضا بهمن ۵۰۵تجربی-رسول اکرم
زهراطیبی ۵۷۵انسانی-شاهدجواهربهبهانی
فاطمه خوش خو۶۲۸تجربی-فرزانگان
محمدمهدی اشرف مدرس۶۲۰ریاضی-طلایه داران
خانم علیپور ۶۳۰تجربی-
نیلوفر ارجمندی۶۳۶انسانی-شاهدجواهربهبهانی
فرید ناموسی۶۴۹
حسین سازگاری ۶۸۲ریاضی-رسول اکرم
نگین نجاتی ۶۸۳انسانی-شاهدجواهربهبهانی
علیرضاعاشوری ۷۰۰تجربی-طلایه داران
فریدامیدی اصل ۷۱۰انسانی-سیزده آبان تشان
فاطمه مستوری ۷۱۹تجربی-فرزانگان
مهرنوش آصفی ۷۳۳زبان-فرزانگان
فاطمه قربانی ۸۰۱هنر-فرهیختگان
فاطمه خنجرپور ۸۸۵ریاضی-فرزانگان
شایان سرحدی ۸۹۲ریاضی-طلایه داران
اشکان پارسایی ۹۳۷انسانی-شاهدباقرالعلوم
فاطمه جمشیدی ۹۶۲تجربی-شاهدجواهربهبهانی
معصومه چویل ۹۶۳انسانی-شاهدجواهربهبهانی
صمد آرمیده ۹۶۵
مهدی فاضلیان پور ۹۷۹تجربی-طلایه داران
یلدا عباسی ۹۸۲زبان-فرزانگان
مریم نامیر۹۸۷زبان-فرزانگان
نگین شناسا ۱۰۰۰زبان-شاهدجواهربهبهانی
علیرضاصادقیان ۱۰۰۲تجربی-

لیست در حال تکمیل شدن است.

1329