اطلاعیه رهاسازی آب از سد مارون بهبهان

مدیر امورآب منطقه شرق خوزستان در گفتگو با ندای بهبهان از رهاسازی آب سد مارون منظور افزایش دبی رودخانه های مارون و جراحی از تاریخ ۱ مهرماه تا اطلاع ثانوی و با دبی ٧٠ مترمکعب برثانیه خبر داد.
مهدی خواجه پور افزود: اطلاع رسانی لازم از طریق مکاتبه با فرماندار محترم، نماینده محترم مجلس، ریاست محترم دادگستری، دادستان محترم شهرستان بهبهان و کلیه اداره و ارگان های شهرستان بهبهان در این خصوص صورت پذیرفته است.
خواجه پور تاکید کرد: مردم می بایست از بستر و حریم رودخانه مارون در مدت زمان رهاسازی فاصله گرفته و همچنین کلیه ارگان ها و ادارات ذیربط می بایست نسبت به رفع موانعی که باعث ایجاد خسارت و سوانح می گردند اقدامات لازم را انجام دهند.
دبیر شورای حفاظت منابع آب شهرستان بهبهان آخرین وضعیت سد مارون بهبهان را به شرح ذیل تشریح کرد:
تراز فعلی ۴٧۶/٣٨ متر
تراز حداکثر ۵٠۵ متر
حجم فعلی ۵۶۶ میلیون مترمکعب
حجم مفید ٣٩١ میلیون مترمکعب
حجم خالی ۵٨٢ میلیون مترمکعب
حجم حداکثر ١١۴٨ میلیون مترمکعب
ورودی ١٠ مترمکعب بر ثانیه
خروجی ٣٠ مترمکعب بر ثانیه
که البته از ساعت ٢۴ مورخ ٠١ /٠٧ /٩٩ خروجی سد مارون به ٧٠ مترمکعب بر ثانیه افزایش خواهد یافت.

218