انتصاب دکتر فرهاد ابول نژادیان به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

انتصاب دکتر فرهاد ابول نژادیان به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

وزیر بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی در حکمی؛ دکتر فرهاد ابول نژادیان را به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منصوب نمود.

در بخشی از این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر فرهاد ابول نژادیان
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

باسلام و احترام، باتوجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

دکتر سعید نمکی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

556