شروع به کار واحدهای دو منظوره پرورش ماهی در شهرستان بهبهان

رئیس اداره شیلات بهبهان از شروع به کار واحدهای دو منظوره پرورش ماهی در شهرستان بهبهان خبر داد.

مجید شکاری در این خصوص به خبرنگار خورنا گفت: در سال جاری و در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید، تعداد این واحدهای دو منظوره به ۲۰ واحد خواهد رسید.

شکاری افزود: در سال قبل از ۱۷ واحد دو منظوره پرورش ماهی این شهرستان ۱۰۰ تن ماهی برداشت شد، که عمده گونه های ماهی برداشت شده دو گونه کپور معمولی و آمور بوده است.
رئیس اداره شیلات شهرستان بهبهان حداکثر بهره وری از منابع آبی، تولید آبزیان به عنوان غذای سلامتی، اشتغال پایدار و کمک کردن به اقتصاد کشاورزی را از جمله مزایای واحدهای دو منظوره پرورش ماهی عنوان کرد.

334